Garanti og reklamasjonsrett
Forbrukerveiledning
Ordene "garanti" og "reklamasjonsrett" brukes ofte i fleng - og i den nye kjøpelovet opptreder også en såkalt "formodningsregel", som til forveksling ligner garantien. Her er, i korthet, hva begreperne dekker:

Reklamasjonsrett: I opp til 2 år kan forbrukeren, i følge kjøpsloven, klage til forhandleren hvis varen går i stykker. I den gamle kjøpslov, hadde forbrukerene kun 1 års reklamasjonsrett. Hvis varen hadde en feil, da den blev solgt, har man rett til å få byttet varen til en ny eller få feilen reparert.

Garanti er en service, som ligger ut over kjøpsloven. Som oftest er det et løfte, hvor den som gir garantien, står inne for at varen holder så og så lenge. Hvis en butikk gir et års garanti, betyr det at butikken skal bevise, at en feil ikke skyldes en mangel på varen, for å slippe reparasjon/ombytting av den.

Formodningsregel: I den nye kjøpsloven, er der innført en såkalt "formodningsregel". Den betyr, at hvis forbrukeren oppdager en mangel på en vare, innenfor de første seks måneder etter kjøpet, formodes det at mangelen også var til stede ved kjøpet. Det skulle gjøre det lettere å få ombyttet varen, hvis feil og mangler oppdages innenfor det første halve år. Hvorvidt ombytting kan skje, avhenger av hvor dyr varen har vært, hvor stor feilen er og hvor hurtig den kan repareres.